Certificatele eliberate pe baza actelor

Asociat unui act, aplicatia stocheaza lista de certificate eliberate pe baza acelui act, un camp in care se poate specifica pentru fiecare certificat data eliberarii, seria si numarul certificatului, si orice alte informatii relevante referitoare la acestea.

Lista de certificate eliberate este accesibila din fisa actului, si se modifica foarte usor.